VAŠA
KORPA
Prazna je
Osnovana 1984. godine
Početak
Knjige

Univerzitetski udžbenici

Arhitektonski fakultet (3)

Beogradska poslovna škola (3)

Defektološki fakultet (8)

Ekonomski fakultet (30)

Elektrotehnički fakultet (3)

Fakultet političkih nauka (6)

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (1)

Farmaceutski fakultet (2)

Filološki fakultet (28)

Filozofski fakultet (25)

Geografski fakultet (5)

Građevinski fakultet (3)

Hemijski fakultet (4)

Matematički fakultet (5)

Medicinski fakultet (90)

Policijska akademija (4)

Pravni fakultet (93)

Pravoslavni bogoslovski fakultet (1)

Prirodno-matematički fakultet (22)

Rudarsko-geološki fakultet (2)

Stomatološki fakultet (17)

Tehnološki fakultet (4)

Učiteljski fakultet (13)

Univerzitet umetnosti (20)

Veterinarski fakultet (2)

Visoka škola ekonomsko-turističko-ugostite (3)

Visoka zdravstvena škola strukovnih studij (7)

Univerzitetski udžbenici

Najprodavanije
Zbirka zadataka iz matematičke logike i algebreHistološki atlas, 5. izdanjeGinekologija i akušerstvo - udžbenik za studente medicineInterna medicina za studente stomatologije II izdanjeCrkveno pravoDijagnostika i lečenje bola

Novo u prodavnici
Uvod u Sveto Pismo Novoga ZavetaIntezivna terapijaPraktikum kliničke radiologije: za studente medicine, 3. izmenjeno i dopunjeno izdanjeKrivično pravo, opšti deoAutorsko recitovanje i doživljajno čitanjePodučavanje dece sa poremećajima mentalnog zdravlja i učenja u redovnoj nastavi
 Prikaz: 1 - 10 od 400 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Univerzitetski udžbenici | RSS:

1. Autorsko recitovanje i doživljajno čitanje (2017 god.), Itaka
Autor: Ratomir Damjanović
Knjiga Autorsko recitovanje i doživljajno čitanje rezultat je predavanja studentima druge godine Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u okviru izbornog predmeta Kazivanje umetničkog teksta. U knjizi se razmatraju govorni oblici zasnovani na umetničkom tekstu i estetika govornih dela u kojim... više detalja
Cena: 3.850,00 DIN (39,00 EUR)

2. Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba (2017 god.), Zavod za udžbenike
Autor: urednici Dragomir Marisavljević .
... više detalja
Cena: 3.620,00 DIN (36,00 EUR)

3. Pravo i pravda: hrestomatija (2017 god.), Pravni fakultet
Autor: Bojan Spajić
U pravničkim kurikulumima, na studijama prava svuda u svetu zapaža se poplava novih kurseva tipa Pravo i(npr. Pravo i društvo, Pravo i književnost, Pravo i ekonomija, Pravo i red, Pravo i haos, Pravo i duhovne nauke), ali nigde nema kursaPravo i pravda. Istina, jedan od najpopularnijih kurseva na Un... više detalja
Cena: 1.600,00 DIN (16,00 EUR)

4. Problemi u pedijatriji, 1. izidanje – 2017. god. (2017 god.), Zavod za udžbenike
Autor: urednik edicije Maja Đorđević
... više detalja
Cena: 1.900,00 DIN (19,00 EUR)

5. Опште управно право : организационо, материјално, процесно (2017 god.), Pravni fakultet
Autor: Zoran R. Tomić
Verzija udžbenika koja je pred čitaocima prilagođena je u međuvremenu učinjenim izmenama zakonodavstva Srbije (Zakon o ministarstvima, Zakon o upravnoj inspekciji, Zakono javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakon o javnom beležništvu itd.). Uneta su, takođe, i neka proširenja (recimo na planu... više detalja
Cena: 2.800,00 DIN (28,00 EUR)

6. Dijagnostika i lečenje bola (2016 god.), MP Media
Autor: prof. dr sc. med. Branislav Antić i saradnici
PREDGOVOR Hronični bol ima epidemijske razmere, a ipak je potcenjen i nedovoljno lečen. U Srbiji, za razliku od zapadnih zemalja, ne postoji sistemska edukacija lekara i organizovan pristup u tretmanu hroničnog bola. Ova knjiga, prva na srpskom jeziku koja se bavi svim aspektima dijagnostike i le... više detalja
Cena: 4.200,00 DIN (42,00 EUR)

7. Intelektualna svojina i internet 2016 (2016 god.), Pravni fakultet
Autor: Dušan V. Popović
Internet kao globalna mreža temeljno je uzdrmao klasični koncept zaštite intelektualnih dobara koji se zasniva na sistemu nacionalnih, teritorijalno ograničenih prava. Gotovo svaka radnja preduzeta na Internetu automatski ima globalno, svetsko dejstvo, što otežava napore titulara prava intelektualne... više detalja
Cena: 700,00 DIN (7,00 EUR)

8. Le français juridique / Francuski jezik u pravu (2016 god.), Pravni fakultet
Autor: Katarina Radojković Ilić
... više detalja
Cena: 1.700,00 DIN (17,00 EUR)

9. Međunarodno građansko procesno pravo (2016 god.), Pravni fakultet
Autor: Aleksandar Jakšić
... više detalja
Cena: 3.200,00 DIN (32,00 EUR)

10. Međunarodno privatno pravo (2016 god.), Pravni fakultet
Autori: Tibor Varadi, Bernadet Bordaš, Gašo Knežević, Vladimir Pavić
... više detalja
Cena: 3.800,00 DIN (38,00 EUR)
« Prethodna | Strana: 1 2 3 4 ... | Naredna »

© 1984-2017 Mikro knjiga