VAŠA
KORPA
Prazna je
Osnovana 1984. godine
Početak
Knjige

Univerzitetski udžbenici

Arhitektonski fakultet (3)

Beogradska poslovna škola (3)

Defektološki fakultet (8)

Ekonomski fakultet (30)

Elektrotehnički fakultet (3)

Fakultet političkih nauka (6)

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (1)

Farmaceutski fakultet (2)

Filološki fakultet (28)

Filozofski fakultet (25)

Geografski fakultet (5)

Građevinski fakultet (3)

Hemijski fakultet (4)

Matematički fakultet (5)

Medicinski fakultet (88)

Policijska akademija (4)

Pravni fakultet (92)

Prirodno-matematički fakultet (22)

Rudarsko-geološki fakultet (2)

Stomatološki fakultet (17)

Tehnološki fakultet (4)

Učiteljski fakultet (12)

Univerzitet umetnosti (20)

Veterinarski fakultet (2)

Visoka škola ekonomsko-turističko-ugostite (3)

Visoka zdravstvena škola strukovnih studij (7)

Univerzitetski udžbenici

Najprodavanije
Zbirka zadataka iz matematičke logike i algebreDijagnostika i lečenje bolaOpšta anatomijaGinekologija i akušerstvo - udžbenik za studente medicineOsnove laboratorijske dijagnostike i lečenja anemijaInterna medicina za studente stomatologije II izdanje

Novo u prodavnici

Podučavanje dece sa poremećajima mentalnog zdravlja i učenja u redovnoj nastaviMetodologija ekonomskih istraživanja i dizajniranje radova na akademskim studijamaAktuelni problemi međunarodnog pravaFinansijsko pravo - Fiskalni sistem u SrbijiCrkveno pravoPovreda grudnog koša
 Prikaz: 1 - 10 od 395 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Univerzitetski udžbenici | RSS:

1. Poremećaji i bolesti krvi i krvotvornih organa kod starih osoba (2017 god.), Завод за уџбенике
Autor: urednici Dragomir Marisavljević .
... više detalja
Cena: 3.620,00 DIN (36,00 EUR)

2. Pravo i pravda: hrestomatija (2017 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Bojan Spajić
U pravničkim kurikulumima, na studijama prava svuda u svetu zapaža se poplava novih kurseva tipa Pravo i(npr. Pravo i društvo, Pravo i književnost, Pravo i ekonomija, Pravo i red, Pravo i haos, Pravo i duhovne nauke), ali nigde nema kursaPravo i pravda. Istina, jedan od najpopularnijih kurseva na Un... više detalja
Cena: 1.600,00 DIN (16,00 EUR)

3. Problemi u pedijatriji, 1. izidanje – 2017. god. (2017 god.), Завод за уџбенике
Autor: urednik edicije Maja Đorđević
... više detalja
Cena: 1.900,00 DIN (19,00 EUR)

4. Опште управно право : организационо, материјално, процесно (2017 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Zoran R. Tomić
Verzija udžbenika koja je pred čitaocima prilagođena je u međuvremenu učinjenim izmenama zakonodavstva Srbije (Zakon o ministarstvima, Zakon o upravnoj inspekciji, Zakono javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, Zakon o javnom beležništvu itd.). Uneta su, takođe, i neka proširenja (recimo na planu... više detalja
Cena: 2.800,00 DIN (28,00 EUR)

5. Dijagnostika i lečenje bola (2016 god.), MP Media
Autor: prof. dr sc. med. Branislav Antić i saradnici
PREDGOVOR Hronični bol ima epidemijske razmere, a ipak je potcenjen i nedovoljno lečen. U Srbiji, za razliku od zapadnih zemalja, ne postoji sistemska edukacija lekara i organizovan pristup u tretmanu hroničnog bola. Ova knjiga, prva na srpskom jeziku koja se bavi svim aspektima dijagnostike i le... više detalja
Cena: 4.200,00 DIN (42,00 EUR)

6. Intelektualna svojina i internet 2016 (2016 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Dušan V. Popović
Internet kao globalna mreža temeljno je uzdrmao klasični koncept zaštite intelektualnih dobara koji se zasniva na sistemu nacionalnih, teritorijalno ograničenih prava. Gotovo svaka radnja preduzeta na Internetu automatski ima globalno, svetsko dejstvo, što otežava napore titulara prava intelektualne... više detalja
Cena: 700,00 DIN (7,00 EUR)

7. Le français juridique / Francuski jezik u pravu (2016 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Katarina Radojković Ilić
... više detalja
Cena: 1.700,00 DIN (17,00 EUR)

8. Međunarodno građansko procesno pravo (2016 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Aleksandar Jakšić
... više detalja
Cena: 3.200,00 DIN (32,00 EUR)

9. Međunarodno privatno pravo (2016 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autori: Tibor Varadi, Bernadet Bordaš, Gašo Knežević, Vladimir Pavić
... više detalja
Cena: 3.800,00 DIN (38,00 EUR)

10. Međunarodno privatno pravo: priručnk za polaganje pravosudnog ispita 12 (2016 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autori: Gašo Knežević, Vladimir Pavić
„Pristup autora daljem tekstu bio je krajnje pragmatičan:- Ukratko su elaborirani osnovni instituti ove grane prava (Opšti deo), oni bez kojih se tehnika rešavanja sporova sa stranim elementom ne može ni zamisliti.- Zatim su, opet krajnje sumarno, izložena rešenja onih procesnih pitanja ove grane pr... više detalja
Cena: 700,00 DIN (7,00 EUR)
« Prethodna | Strana: 1 2 3 4 ... | Naredna »

© 1984-2017 Mikro knjiga