VAŠA
KORPA
Prazna je
Osnovana 1984. godine
Početak
Knjige

Univerzitetski udžbenici

Arhitektonski fakultet (3)

Beogradska poslovna škola (3)

Defektološki faktultet (7)

Ekonomski fakultet (7)

Elektrotehnički faktultet (1)

Fakultet političkih nauka (2)

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (1)

Farmaceutski fakultet (3)

Filološki fakultet (10)

Filozofski fakultet (20)

Geografski fakultet (5)

Građevinski fakultet (3)

Hemijski fakultet (4)

Matematički fakultet (1)

Medicinski fakultet (36)

Policijska akademija (4)

Pravni faktultet (10)

Prirodno-matematički faktultet (3)

Rudarsko-geološki fakultet (2)

Stomatološki fakultet (14)

Tehnološki fakultet (4)

Učiteljski fakultet (12)

Univerzitet umetnosti (17)

Veterinarski fakultet (2)

Visoka škola ekonomsko-turističko-ugostite (2)

Visoka zdravstvena škola strukovnih studij (6)

Univerzitetski udžbenici

Najprodavanije

Osnovi fizikeHitna medicinska pomoć u saobraćajnim nesrećamaOsnovi radiološke zaštite, udžbenik za studente Više medicinske školeOpšta anatomijaZanimljiva kriminalistikaKlinička propedevtika, udžbenik za studente medicine

Najnovije
Primenjena analiza podataka : rad u programima za statističku analizu i tabelarna izračunavanjaDijagnostika i lečenje bolaUvod u finansijsku matematiku, 2. izdanjeEkološko pravoPristup pravdi u ekološkim upravnim stvarima Ekonomsko matematički metodi i modeli: zbirka rešenih problema
 Prikaz: 1 - 10 od 232 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Univerzitetski udžbenici | RSS:

1. Dijagnostika i lečenje bola (2016 god.), MP Media
Autor: prof. dr sc. med. Branislav Antić i saradnici
PREDGOVOR Hronični bol ima epidemijske razmere, a ipak je potcenjen i nedovoljno lečen. U Srbiji, za razliku od zapadnih zemalja, ne postoji sistemska edukacija lekara i organizovan pristup u tretmanu hroničnog bola. Ova knjiga, prva na srpskom jeziku koja se bavi svim aspektima dijagnostike i le... više detalja
Cena: 4.000,00 DIN (40,00 EUR)

2. Pravna istorija srpskog naroda (2016 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autor: Lјubomirka Krkljuš
Pravna istorija srpskog naroda je udžbenik namenjen studentima prve godine pravnih fakulteta. U njemu je obrađena pravna istorija srpskog naroda, odnosno onih država koje su bile srpske države i njihovih pravnih sistema, kao i onih država u kojima je srpski narod živeo sa drugim južnoslovenskim naro... više detalja
Cena: 2.200,00 DIN (22,00 EUR)

3. Народна правна историја (2016 god.), Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Autori: Dragoš Jevtić, Dragoljub Popović
... više detalja
Cena: 2.200,00 DIN (22,00 EUR)

4. Agresivnost i nasilje u sportu (2015 god.), Завод за уџбенике
Autor: Ljubica Bačanac
... više detalja
Cena: 2.240,00 DIN (22,00 EUR)

5. Ekonomsko matematički metodi i modeli: zbirka rešenih problema (2015 god.), Ekonomski fakultet u Beogradu
Autori: Marko Backović, Zoran Popović, Mladen Stamenković
Matematički metodi i modeli - Zbirka rešenih problema, sadrži niz primera, koji predstavljaju relativno realne ekonomske probleme, čije rešenje je određeno primenom odgovarajućih ekonomsko matematičkih metoda. Na taj način, čitaocu je olakšan postupak usvajanja različitih znanja iz domena matematičk... više detalja
Cena: 2.000,00 DIN (20,00 EUR)

6. Grad, društvo, prostor - sociologija grada (2015 god.), Завод за уџбенике
Autor: Ljubinko Pušić
Ovo, drugo i dopunjeno delo našeg poznatog sociologa posvećenog sociologiji grada, je pregledni, sistematični udžbenik, pisan veoma lepim stilom, u korespodenciji sa najznačajnijim tokovima svetske urbane sociologiji. Zbog toga, prema rečima jednog od recenzenta ove knjige, ona je svakako na nivou s... više detalja
Cena: 2.040,00 DIN (20,00 EUR)

7. Histološki atlas (2015 god.), Data Status
Autori: Vesna Lačković, Vladimir Bumbaširević
Objavljivanje petog izdanja publikacije Histološki atlas označilo je početak treće decenije postojanja Atlasa i ukazalo na njegov značaj, potrebu i kvalitet. Ovo originalno delo rezultat je dugogodišnjeg pedagoškog i naučnoistraživačkog iskustva rada autora na Institutu za histologiju i embriologiju... više detalja
Cena: 2.000,00 DIN (20,00 EUR)

8. Kancer, fertilitet i trudnoća (2015 god.), Завод за уџбенике
Autor: Vesna Kesić
... više detalja
Cena: 2.280,00 DIN (23,00 EUR)

9. Kapitalizam i socijaldemokratija (2015 god.), Завод за уџбенике
Autor: Adam Pševorski
Kapitalizam i socijaldemokratija... više detalja
Cena: 4.400,00 DIN (44,00 EUR)

10. Matematika - kurs za studente ekonomije (2015 god.), Завод за уџбенике
Autor: Miroslav Pavlović
... više detalja
Cena: 1.300,00 DIN (13,00 EUR)
« Prethodna | Strana: 1 2 3 4 ... | Naredna »

© 1984-2017 Mikro knjiga