Početak
Knjige

Medicina

Alergologija (3)

Alternativna medicina (45)

Anatomija (42)

Anesteziologija s reanimatologijom (23)

Atlasi (15)

 Biohemija  (18)

Biomedicina (15)

Bolesti zavisnosti (21)

Dermatologija (17)

Dijagnostika (37)

Embriologija (4)

Endokrinologija (22)

Epidemiologija (10)

Etika (3)

Farmakologija i farmacija (43)

Fitofarmacija (11)

Fizijatrija (27)

Fizikalna terapija (7)

Fiziologija (16)

Gastroenterologija (18)

Genetika (11)

Gerijatrija (3)

Ginekologija i akušerstvo (66)

Hematologija (17)

Hirurgija (52)

Imunologija (16)

Infektologija (12)

Informatika (6)

Interna medicina (18)

Istočna medicina (3)

Kardiologija (72)

Komunikologija (4)

Logopedija (1)

Medicina rada (3)

Mikrobiologija (5)

Multidisciplinarno (8)

Nefrologija (9)

Neonatologija (10)

Neurohirurgija (7)

Neurologija (84)

Nuklearna medicina (8)

Nutricionistika (36)

Oftalmologija (41)

Onkologija (47)

Opšte (43)

Oralna medicina (16)

Ortopedija (7)

Osnove (24)

Otorinolaringolorija (18)

Parazitologija (1)

Patologija (17)

Pedijatrija (64)

Pedologija (1)

Plastična hirurgija (4)

Popularna medicina (94)

Prirodna medicina (8)

Prva pomoć (2)

Psihijatrija (130)

Psihologija (14)

Pulmologija (14)

Radiologija (40)

Rečnici (13)

Rehabilitacija (3)

Reumatologija (16)

Sanitarna medicina (2)

Socijalna edukacija i rehabilitacija (21)

Socijalna medicina (15)

Sport (20)

Stomatologija (4)

Sudska (24)

Toksikologija (28)

Traumatologija (1)

Urgentna medicina (29)

Urologija (18)

Zdravstvena ekologija (4)

Zdravstvena nega (15)

Medicina > Biohemija

Novo u prodavnici
Diferencijalna dijagnostika urinarnog nalaza - za lekare opšte medicineBiohemijaBiohemijski markeri dijagnostike u kliničkoj praksi - vodič kreativne dijagnostike sa step by step protokolomMedicinsko biokemijske smjerniceBiokemijaHarperova ilustrirana biokemija
 Prikaz: 1 - 10 od 18 nađenih
Poređaj po: Poslednje dodato u: Medicina

1. Biohemija čoveka 1: Odabrana poglavlja: Uvod u biohemiju, Termodinamika, Enzimi (2013 god.), Medicinski fakultet Kragujevac
Autor: Tomislav Stojanović
Iz predgovora Biohemija je nauka koja se bavi proučavanjem hemijskog sastava i hemijskih procesa koji se odvijaju u živim organizmima. Predstavlja bazičnu nauku unutar bio-medicinskih nauka. Usmerena je na izučavanje prometa hranljuvih materija u cilju oslobađanja energije, kao i procesa koji dov... više detalja
Cena: 1.300,00 DIN (13,00 EUR)

2. Biohemija čoveka 2: Odabrana poglavlja: Kofaktori enzima, vitamini (2013 god.), Medicinski fakultet Kragujevac
Autor: Tomislav Stojanović
Iz predgovora Biohemija je nauka koja se bavi proučavanjem hemijskog sastava i hemijskih procesa koji se odvijaju u živim organizmima. Predstavlja bazičnu nauku unutar bio-medicinskih nauka. Usmerena je na izučavanje prometa hranljuvih materija u cilju oslobađanja energije, kao i procesa koji dov... više detalja
Cena: 1.500,00 DIN (15,00 EUR)

3. Biokemija (2013 god.), Školska knjiga Zagreb
Autori: Jeremy M.Berg, John L.Tymoczko, Lubert Stryer
U novom izdanju Stryerove Biokemije predavači i studenti će uočiti sva obilježja zbog kojih je ova knjiga desetljećima svojevrstan bestseler za dodiplomski studij biokemije: iznimnu jasnoću i konciznost, naglašen biološki aspekt, držanje koraka sa suvremenim istraživanjima i otkrićima te prepoznatlj... više detalja
Cena: 10.000,00 DIN (100,00 EUR)

4. Biohemija (2011 god.), Savremena administracija RASPRODATO
Autori: Darinka Koraćević, Gordana Bjelaković, Vidosava B. Đorđević, Jelenka Nikolić, Dušica D. Pavlović, Gordana Kocić
Iz predgovora Poznavanje složenih biohemijskih procesa i njihove međuzavisnosti  ćelijama i tkivima je osnovno polazište za razumevanje normalnih funkcija pojedinih organa i organizma kao celine. Intenzivan i dinamičan razvoj biohemije i molekularne biologije omogućio je dobijanje obilja informac... više detalja
Cena: 3.800,00 DIN (38,00 EUR)

5. Biohemijski markeri dijagnostike u kliničkoj praksi (2011 god.), Naša knjiga U pripremi obnovljeno izdanje
Autor: Zvonimir Vukušić
Biohemijski markeri dijagnostike trebalo bi da posluže kao klinički priručnik i podsetnik u radu svakog lekara, specijalizanta, specijaliste i studenta u sprovođenju korektne dijagnostike. Vodič sa tumačenjem biohemijskih markera dijagnostike kroz pitanja i odgovore trebalo bi da promoviše dobru ... više detalja
Cena: 965,00 DIN (10,00 EUR)

6. Cell and Tissue Engineering (2011 god.), Akademska misao
Autor: Grupa autora
This book is published in association with Springer, Germany. Cell and tissue engineering are multidisciplinary fields with two primary goals: understanding fundamental principles of cell and tissue structure and function, and development of new therapeutic options to address the clinical problem of... više detalja
Cena: 3.500,00 DIN (35,00 EUR)

7. Harperova ilustrirana biokemija (2011 god.), Medicinska naklada
Autori: Robert K. Murray, David A. Bender, Kathleen M. Botham, Peter J. Kennelly, Victor W. Rodwell, P. Anthony Weil, stručne urednice hrvatskoga izdanja, Jasna Lovrić, Jadranka Sertić
Haperova ilustrirana biokemija je bez premca po svojoj umješnosti u pojašnjavanju povezanosti biokemije i molekularne osnove zdravlja i bolesti. • Najbolji priručnik za učenje o kliničkoj važnosti biokemije. • Svako poglavlje počinje sažetim prikazom biomedicinske važnosti, a završava sažetim pr... više detalja
Cena: 9.600,00 DIN (96,00 EUR)

8. Biohemijski markeri dijagnostike u kliničkoj praksi - vodič kreativne dijagnostike sa step by step protokolom (2010 god.), Naša knjiga
Autor: Zvonimir Vukušić
Biohemijski markeri dijagnostike trebalo bi da posluže kao klinički priručnik i podsetnik u radu svakog lekara, specijalizanta, specijaliste i studenta u sprovođenju korektne dijagnostike. Vodič sa tumačenjem biohemijskih markera dijagnostike kroz pitanja i odgovore trebalo bi da promoviše dobru le... više detalja
Cena: 900,00 DIN (9,00 EUR)

9. Diferencijalna dijagnostika urinarnog nalaza - za lekare opšte medicine (2010 god.), Naša knjiga
Autor: Zvonimir Vukušić
Priručnik Diferencijalna dijagnostika urinarnog nalaza predstavlja realizaciju step by step vodiča u analizi i tumačenju urinarnog nalaza. To je priručnik i kreativni vodič, podsetnik u kliničkom radu koji omogućuje brzu i racionalnu dijagnostiku i doprinosi rešavanju dijagnostičkih dilema vezanih ... više detalja
Cena: 750,00 DIN (8,00 EUR)

10. Ekstrakti imele (Viscum album L.) u biohemiji maligniteta (2009 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Tatjana N. Ćebović
Autorka se u monografiji bavi ispitivanjem biohemije malignih ćelija i mogućnostima primene Viscum album ekstrakata u terapiji malignih bolesti i antioksidantnoj zaštiti. U radu se ističe ključna uloga pravilnog odabira domaćina sa koga se imela sakuplja za postizanje značajne antitumorske aktivnost... više detalja
Cena: 770,00 DIN (8,00 EUR)
« Prethodna | Strana: 1 2 | Naredna »
IDI NA VRH STRANE
Kontakt

Identifikacija

Knjiga utisaka

Najčešća pitanja - FAQ
Korpa

Vaši podaci

Istorija pregleda

Podsetnik - Wish List

Forum
Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga