Početak
Knjige

Medicina

~ neraspodeljeno (44)

Alergologija (3)

Alternativna medicina (41)

Anatomija (40)

Anesteziologija s reanimatologijom (21)

Atlasi (15)

Biohemija (18)

Biomedicina (15)

Bolesti zavisnosti (16)

Dermatologija (17)

Dijagnostika (29)

Embriologija (1)

Endokrinologija (22)

Epidemiologija (10)

Etika (2)

Farmakologija i farmacija (42)

Fitofarmacija (13)

Fizijatrija (28)

Fizikalna medicina (6)

Fiziologija (16)

Gastroenterologija (17)

 Genetika  (10)

Gerijatrija (3)

Ginekologija i akušerstvo (65)

Hematologija (17)

Hirurgija (50)

Imunologija (16)

Infektologija (12)

Informatika (6)

Interna medicina (18)

Istočna medicina (3)

Kardiologija (67)

Komunikologija (4)

Logopedija (1)

Medicina rada (2)

Mikrobiologija (4)

Multidisciplinarno (8)

Nefrologija (9)

Neonatologija (8)

Neurohirurgija (7)

Neurologija (82)

Nuklearna medicina (8)

Nutricionistika (33)

Oftalmologija (41)

Onkologija (45)

Opšte (43)

Oralna medicina (15)

Ortopedija (7)

Osnove (24)

Otorinolaringolorija (18)

Parazitologija (1)

Patologija (16)

Pedijatrija (60)

Pedologija (1)

Plastična hirurgija (4)

Popularna medicina (96)

Prva pomoć (2)

Psihijatrija (129)

Psihologija (14)

Pulmologija (14)

Radiologija (40)

Rečnici (12)

Rehabilitacija (2)

Reumatologija (16)

Sanitarna medicina (2)

Socijalna edukacija i rehabilitacija (23)

Socijalna medicina (15)

Sport (22)

Sudska (24)

Toksikologija (21)

Traumatologija (1)

Urgentna medicina (28)

Urologija (18)

Zdravstvena ekologija (4)

Zdravstvena nega (15)

Medicina > Genetika

Novo u prodavnici
Genetika i evolucijaKako žive i umiru ćelije u namaGenetičko informiranje u praksiHumana genetika, 2. izdanje, udžbenikGenetika retinoblastomaBiohemijski prenatalni skrining
 Prikaz: 1 - 10 od 10 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Medicina | RSS:

1. Genetičko informiranje u praksi (2015 god.), Medicinska naklada
Autori: Vida Čulić, Jasminka Pavelić, Maja Radman
Medicinska genetika obilježena je dinamičnom izmjenom informacija i stalnim usložavanjem problema zahvaljujući velikom znanstveno-tehnološkom napretku medicine. Zato je prepoznavanje i dijagnosticiranje bolesti uzrokovanih poremećajima kromosoma/gena danas znatno obimnije nego prijašnjih desetljeća ... više detalja
Cena: 5.200,00 DIN (52,00 EUR)

2. Kako žive i umiru ćelije u nama (2013 god.)
Autor: Vukoman Jokanović
Monografija "Kako žive i umiru ćelije u nama" je po mnogo čemu jedinstvena. Multidisciplinarnim postupkom napravljen je sveobuhvatni prikaz složenosti ljudskog tela, kao i njegovo moguće funkcionisanje na ćelijskom mikro i nano nivou, odnosno na nivou molekula, atoma, nukleusa, protona itd. U sva... više detalja
Cena: 2.500,00 DIN (25,00 EUR)

3. Genetika i evolucija (2012 god.), Pešić i sinovi
Autor: Dragoslav Slović
Studija i genetskom prenošenju nasleđa na potomke... ... više detalja
Cena: 1.510,00 DIN (15,00 EUR)

4. Emerijevi osnovi medicinske genetike (2009 god.), Data Status
Autori: Ivana Novaković, Ljiljana Vapa
Prevod dela: Emery's Elements of Medical Genetics Tekst štampan dvostubačno Napredovanja i otkrića u genetici neprekidno se pojavljuju kao glavne vesti, privlačeći našu veliku pažnju i interesovanje za dijagnostiku i lečenje. I da dodamo i to da skoro svako novo otkriće otvara jednu novu etičku,... više detalja
Cena: 2.400,00 DIN (24,00 EUR)

5. Biohemijski prenatalni skrining (2007 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Vladimir D. Kuburović
Autor u specijalističkom radu razmatra metode prenatalne dijagnostike, posebno biohemijskog prenatalnog skrininga i ulogu biohemijskih markera u otkrivanju hromozomskih aberacija, kao i njihovu prediktivnu ulogu za ishod trudnoće. Način obrade i iskazivanja materije ukazuje značajno iskustvo autora,... više detalja
Cena: 700,00 DIN (7,00 EUR)

6. Genetika retinoblastoma (2007 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Milica Kontić
Autor se bavi genetikom retinoblastoma. Njeno istraživanje je prvo u našoj zemlji koje se bavi detekcijom mutacija RB1 gena radi otkrivanja naslednosti. Klinički je značjno jer omogućava formiranja genetskog savetovališta.... više detalja
Cena: 550,00 DIN (6,00 EUR)

7. Monogenske i druge genetičke bolesti (2007 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Vladimir D. Kuburović
Cilj istraživanja bio je da se odredi učestalost genetičkih poremećaja u odnosu na ukupan broj lečene i ispitivane dece i omladine u šestomesečnom periodu (retrospektivno i prospektivno). Ovaj rad stavlja na uvid stručnoj javnosti na koji način se utvrđeni klinički znaci mogu koristiti za ispitivanj... više detalja
Cena: 550,00 DIN (6,00 EUR)

8. Genetsko savetovalište (2006 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Vladimir D. Kuburović
Genetsko savetovalište... više detalja
Cena: 660,00 DIN (7,00 EUR)

9. Genetsko ispitivanje Turnerovog sindroma (2003 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Tatjana Damnjanović
Od posebnog je značaja da je u ovom radu, prvi put kod nas, u grupi ispitanica sa Turnerovim sindromom molekularno genetičkim metodama utvrđeno roditeljsko poreklo jednog polnog hromozoma (X) prisutnog kod ovih pacijentkinja. Poznavanje roditeljskog porekla X hromozoma otvorilo je mogućnost procenji... više detalja
Cena: 550,00 DIN (6,00 EUR)

10. Humana genetika, 2. izdanje, udžbenik, Medicinski fakultet Novi Sad
Autor: Feodora Popić-Paljić
... više detalja
Cena: 650,00 DIN (7,00 EUR)
Kontakt

Identifikacija

Knjiga utisaka

FAQ (razna pitanja)
Korpa

Vaši podaci

Istorija pregleda

Forum
Ⓒ 1984-2018 Mikro knjiga