VAŠA KORPA
Prazna je
Od 1984. godine
Početak
Knjige

Medicina

~ neraspodeljeno (44)

Alergologija (3)

Alternativna medicina (41)

Anatomija (40)

Anesteziologija s reanimatologijom (21)

Atlasi (15)

Biohemija (18)

Biomedicina (14)

Bolesti zavisnosti (15)

Dermatologija (17)

Dijagnostika (27)

Embriologija (1)

Endokrinologija (22)

Epidemiologija (10)

Etika (1)

Farmakologija i farmacija (42)

Fitofarmacija (13)

Fizijatrija (28)

Fizikalna medicina (6)

Fiziologija (16)

Gastroenterologija (17)

Genetika (10)

Gerijatrija (3)

Ginekologija i akušerstvo (65)

Hematologija (17)

Hirurgija (47)

Imunologija (16)

Infektologija (12)

Informatika (5)

Interna medicina (18)

Istočna medicina (3)

Kardiologija (67)

Komunikologija (4)

Logopedija (1)

Medicina rada (2)

Mikrobiologija (4)

Multidisciplinarno (8)

Nefrologija (8)

Neonatologija (8)

Neurohirurgija (7)

Neurologija (82)

Nuklearna medicina (8)

Nutricionistika (32)

Oftalmologija (41)

Onkologija (45)

Opšte (43)

Oralna medicina (15)

Ortopedija (7)

Osnove (24)

Otorinolaringolorija (18)

Parazitologija (1)

Patologija (16)

Pedijatrija (58)

Plastična hirurgija (3)

Popularna medicina (95)

Prva pomoć (2)

Psihijatrija (129)

Psihologija (14)

Pulmologija (14)

Radiologija (40)

Rečnici (12)

Rehabilitacija (2)

Reumatologija (16)

Sanitarna medicina (2)

 Socijalna edukacija i rehabilitacija  (22)

Socijalna medicina (16)

Sport (22)

Sudska (24)

Toksikologija (21)

Traumatologija (1)

Urgentna medicina (27)

Urologija (17)

Zdravstvena ekologija (4)

Zdravstvena nega (15)

Medicina > Socijalna edukacija i rehabilitacija

Novo u prodavnici
Nastavnik u inkluzivnoj nastavi: Teacher in inclusive educationRana intervencija u Evropi – trendovi u 17 evropskih zemaljaDeca sa socioemocionalnim smetnjama u učenjuRehabilitacija zavisnika u Školama životaPrestupnici pod lupomRad i prevaspitanje osuđenih lica
 Prikaz: 1 - 10 od 22 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Medicina | RSS:

1. Dvojna dijagnoza – intelektualna ometenost i mentalna bolest (2013 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Katarina Tomić
Monografija nastala na osnovu doktorske disertacije odbranjene 2012. na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.... više detalja
Cena: 770,00 DIN (8,00 EUR)

2. Nastavnik u inkluzivnoj nastavi: Teacher in inclusive education (2013 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Živorad Milenović
Autor se bavi složenim i do sada nedovoljno istraženim problemom. Inkluzivna nastava je u monografiji prikazana kao nova strategija i filozofija obrazovanja i kao didaktička koncepcija, didaktički sistem, odnosno didaktički model organizovanog učenja i poučavanja dece sa teškoćama u razvoju i prepre... više detalja
Cena: 880,00 DIN (9,00 EUR)

3. Deca sa socioemocionalnim smetnjama u učenju (2012 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Ana Radojković
Prikazana su savremena istraživanja socio-emocionalnih smetnji u učenju koje predstavljaju zajedničko jezgro različitih poremećaja kao što su razvojne dispraksije, pervazivni razvojni poremećaji, separaciona i fobična aksioznost, problemi s pažnjom i prilagođavanjem i drugi. Ovo delo pruža obilje pr... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

4. Prestupnici pod lupom (2011 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Danica Vasiljević Prodanović
Prestupnici pod lupom... više detalja
Cena: 935,00 DIN (9,00 EUR)

5. Rehabilitacija zavisnika u Školama života (2011 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr LJubica D. Kovačević
Rehabilitacija zavisnika u Školama života... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

6. Rad i prevaspitanje osuđenih lica (2010 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Živorad Milenović
Rad i prevaspitanje osuđenih lica... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

7. Višestruko ometena gluva deca (2010 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Stevan Nestorov
Višestruko ometena gluva deca... više detalja
Cena: 550,00 DIN (6,00 EUR)

8. Evaluacija tretmana smetnji u čitanju i pisanju (2009 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Maja Kostić
Iz sadržaja monografije vidimo da autorka ispituje efikasnost eksperimentalnog modela programa za rešavanje problema koji se javljaju u početnom čitanju i pisanju kod učenika prvih razreda redovne osnovne škole. Autorka na osnovu valjanog istraživanja i učinjene analize izvlači brojne zaključke čija... više detalja
Cena: 770,00 DIN (8,00 EUR)

9. Individualne vežbe razvoja funkcije slušanja i govora (2009 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Slavka Nikolić
Iz sadržaja ove monografije se vidi da ona obrađuje bitne elemente za formiranje, denominaciju, određivanje značenja reči i formiranje govorno-jezičkih nivoa pod uticajem vežbi slušanja i govora kao segmentata individualnog programa rehabilitacije dece sa oštećenim sluhom. U prvom delu monografije o... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

10. Novine u tretmanu umereno mentalno retardiranih osoba (2004 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Dragana Pajić
Primena novih metoda u tretmanu umereno mentelno retardiranih osoba ukazuje na jedan od mogućih efikasnijih pristupa rešavanja problema obrazovanja osoba sa hendikepom, a što je evidentno trend i u svetskoj literaturi.... više detalja
Cena: 550,00 DIN (6,00 EUR)
« Prethodna | Strana: 1 2 3 | Naredna »

© 1984-2018 Mikro knjiga