Početak
Knjige

Medicina

~ neraspodeljeno (44)

Alergologija (3)

Alternativna medicina (41)

Anatomija (40)

Anesteziologija s reanimatologijom (21)

Atlasi (15)

Biohemija (18)

Biomedicina (14)

Bolesti zavisnosti (16)

Dermatologija (17)

Dijagnostika (28)

Embriologija (1)

Endokrinologija (22)

Epidemiologija (10)

Etika (1)

Farmakologija i farmacija (42)

Fitofarmacija (13)

Fizijatrija (28)

Fizikalna medicina (6)

Fiziologija (16)

Gastroenterologija (17)

Genetika (10)

Gerijatrija (3)

Ginekologija i akušerstvo (65)

Hematologija (17)

Hirurgija (50)

Imunologija (16)

Infektologija (12)

Informatika (6)

Interna medicina (18)

Istočna medicina (3)

Kardiologija (67)

Komunikologija (4)

Logopedija (1)

Medicina rada (2)

Mikrobiologija (4)

Multidisciplinarno (8)

Nefrologija (8)

Neonatologija (8)

Neurohirurgija (7)

Neurologija (82)

 Nuklearna medicina  (8)

Nutricionistika (33)

Oftalmologija (41)

Onkologija (45)

Opšte (43)

Oralna medicina (15)

Ortopedija (7)

Osnove (24)

Otorinolaringolorija (18)

Parazitologija (1)

Patologija (16)

Pedijatrija (59)

Plastična hirurgija (3)

Popularna medicina (95)

Prva pomoć (2)

Psihijatrija (129)

Psihologija (14)

Pulmologija (14)

Radiologija (40)

Rečnici (12)

Rehabilitacija (2)

Reumatologija (16)

Sanitarna medicina (2)

Socijalna edukacija i rehabilitacija (22)

Socijalna medicina (15)

Sport (22)

Sudska (24)

Toksikologija (21)

Traumatologija (1)

Urgentna medicina (28)

Urologija (18)

Zdravstvena ekologija (4)

Zdravstvena nega (15)

Medicina > Nuklearna medicina

Novo u prodavnici
Nuklearna kardiologija – SPECT miokarda: determinisanje culprit lezijeSPECT i ishemijska bolest srcaNuklearna onkologija – Scintigrafija dojke tetrofosminomp-Aminohipurna kiselina: obeležavanje i mogućnosti kliničke primeneMagnetna rezonanca u dijagnostici nodusnih strumaNuklearna hepatologija – Bilijarna opstrukcija
 Prikaz: 1 - 8 od 8 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Medicina | RSS:

1. Nuklearna kardiologija – SPECT miokarda: determinisanje culprit lezije (2006 god.), Zadužbina Andrejević RASPRODATO
Autor: Dr Branislav Baškot
Autor razmatra nove dijagnostičke metode (reverzibilni skor, indeks reverzibilnog skora) upotrebom perfuzione scintigrafije miokarda za tačno određivanje culprit lezije ispod koronarografski utvrđene stenoze ?75% radi indikacije za perkutanu koronarnu intervenciju.... više detalja
Cena: nije formirana

2. SPECT i ishemijska bolest srca (2003 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Branislav Baškot
SPECT i ishemijska bolest srca... više detalja
Cena: 935,00 DIN (9,00 EUR)

3. Nuklearna onkologija – Scintigrafija dojke tetrofosminom (2002 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr LJiljana Jauković
Autor razmatra novu nuklearno medicinsku metodu - scintigrafiju dojke 99m-Tehnecijum tetrofosminom sa posebnim osvrtom na njeno mesto i ulogu u složenom postupku postavljanja dijagnoze maligne bolesti dojke.... više detalja
Cena: 550,00 DIN (6,00 EUR)

4. p-Aminohipurna kiselina: obeležavanje i mogućnosti kliničke primene (2001 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Drina Janković
p-Aminohipurna kiselina: obeležavanje i mogućnosti kliničke primene... više detalja
Cena: 660,00 DIN (7,00 EUR)

5. Magnetna rezonanca u dijagnostici nodusnih struma (2000 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Jasna Mihailović
Magnetno rezonantno snimanje štitaste žlezde je savremena neinvazivna vizualizaciona metoda koja poboljšava dijagnostiku i diferencijalnu dijagnostiku benignih i malignih nodusa štitaste žlezde.... više detalja
Cena: 770,00 DIN (8,00 EUR)

6. Nuklearna hepatologija – Bilijarna opstrukcija (1999 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Zoran Janković
Knjiga je namenjena svim lekarima koji se bave dijagnostikom i lečenjem oboljenja jetre i žučnih puteva. Autor iznosi originalne rezultate i nova saznanja o dijagnostici bilijarne opstrukcije.... više detalja
Cena: 770,00 DIN (8,00 EUR)

7. Nuklearna medicina – tumori neuroektoderma (1998 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Ivana Žagar
U monografiji su dati podaci o embrionalnom poreklu, klasifikaciji i kliničkoj slici najčešćih tumora neuroektoderma i objašnjeni specifični nuklearnomedicinski metodi za njihovo otkrivanje i lečenje.... više detalja
Cena: 660,00 DIN (7,00 EUR)

8. Nuklearna kardiologija – volumen leve komore srca (1997 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Dragana Šobić Šaranović
Određivanje volumena leve komore srca ima veliki klinički značaj, posebno u praćenju i prognozi različitih kardiovaskularnih bolesti. Monografija daje pregled teorijskih osnova i praktične primene niza geometrijskih metoda za određivanje volumena leve komore srca i ima za cilj da metode nuklearne ka... više detalja
Cena: 770,00 DIN (8,00 EUR)

Kontakt

Identifikacija

Knjiga utisaka

FAQ (razna pitanja)
Korpa

Vaši podaci

Istorija pregleda

Forum
Ⓒ 1984-2018 Mikro knjiga