Početak
Knjige

Medicina

~ neraspodeljeno (44)

Alergologija (3)

Alternativna medicina (40)

Anatomija (40)

Anesteziologija s reanimatologijom (22)

Atlasi (15)

Biohemija (18)

Biomedicina (15)

Bolesti zavisnosti (18)

Dermatologija (17)

Dijagnostika (31)

Embriologija (1)

Endokrinologija (23)

Epidemiologija (10)

Etika (2)

Farmakologija i farmacija (43)

Fitofarmacija (12)

Fizijatrija (27)

Fizikalna terapija (7)

Fiziologija (16)

Gastroenterologija (18)

Genetika (10)

Gerijatrija (3)

Ginekologija i akušerstvo (66)

Hematologija (17)

Hirurgija (51)

Imunologija (16)

Infektologija (12)

Informatika (6)

Interna medicina (18)

Istočna medicina (3)

Kardiologija (71)

Komunikologija (4)

Logopedija (1)

Medicina rada (3)

Mikrobiologija (4)

Multidisciplinarno (8)

Nefrologija (9)

 Neonatologija  (10)

Neurohirurgija (7)

Neurologija (83)

Nuklearna medicina (8)

Nutricionistika (34)

Oftalmologija (41)

Onkologija (45)

Opšte (43)

Oralna medicina (15)

Ortopedija (7)

Osnove (24)

Otorinolaringolorija (18)

Parazitologija (1)

Patologija (16)

Pedijatrija (62)

Pedologija (1)

Plastična hirurgija (4)

Popularna medicina (95)

Prva pomoć (2)

Psihijatrija (130)

Psihologija (14)

Pulmologija (14)

Radiologija (40)

Rečnici (12)

Rehabilitacija (3)

Reumatologija (16)

Sanitarna medicina (2)

Socijalna edukacija i rehabilitacija (21)

Socijalna medicina (15)

Sport (20)

Stomatologija (4)

Sudska (24)

Toksikologija (27)

Traumatologija (1)

Urgentna medicina (29)

Urologija (18)

Zdravstvena ekologija (4)

Zdravstvena nega (15)

Medicina > Neonatologija

Novo u prodavnici
Bol i stres kod novorođenčadi: patofiziologija, dijagnostika, prevencija, terapijaPrognoza hipoksično-ishemijske encefalopatije novorođenčadiSpecifičnost ishrane prevremeno rođene deceRazvojni poremećaj kuka kod prevremeno rođene decePerinatalni tretman urođenih anomalija urinarnog traktaKrvni pritisak kod novorođenčeta
 Prikaz: 1 - 10 od 10 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Medicina | RSS:

1. Bol i stres kod novorođenčadi: patofiziologija, dijagnostika, prevencija, terapija (2013 god.), Book
Autor: Prim. dr med. Dragomir D. Branković
Dugo vremena je trebalo da prođe da pažnju stručnjaka privuče fetus i njegovo reagovanje na brojne stimuluse iz spoljašnje ili unutrašnje sredine. Pitanje reakcija fetusa na bolne nadražaje-nokse, bilo je neopravdano potpuno marginalizovano. Izvanredan i poseban uvid u ovaj domen perinatologije i pe... više detalja
Cena: 3.000,00 DIN (30,00 EUR)

2. Prognoza hipoksično-ishemijske encefalopatije novorođenčadi (2012 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Vesna Mitić spec.
Rezultati izneti u monografiji ukazuju na rane prognostičke faktore kod novorođenčadi sa perinatalnom asfiksijomšto omogućava prepoznavanje dece kod koje postoji rizik za razvoj kasnijih sekvela, što je od ključnog značaja zaodluku o primeni protektivne terapije u neonatalnom dobu i rano prepoznavan... više detalja
Cena: 650,00 DIN (7,00 EUR)

3. Specifičnost ishrane prevremeno rođene dece (2011 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Vesna Marinković spec.
Specifičnost ishrane prevremeno rođene dece... više detalja
Cena: 600,00 DIN (6,00 EUR)

4. Perinatalni tretman urođenih anomalija urinarnog trakta (2009 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Sanja Sinđić Antunović
Perinatalni tretman urođenih anomalija urinarnog trakta... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

5. Razvojni poremećaj kuka kod prevremeno rođene dece (2007 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Slavica Simić spec.
spec., Razvojni poremećaj kuka kod prevremeno rođene dece... više detalja
Cena: 600,00 DIN (6,00 EUR)

6. Krvni pritisak kod novorođenčeta (2005 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Biljana Pejović
Hipertenziju kod dece, posebno novorođenčadi teško je definisati, zato što referentne vrednosti još uvek nisu precizno određene. Jedan od ciljeva ovog ispitivanja je bio da se odrede normalne vrednosti krvnog pritiska i za terminsko i preterminsko novorođenče i tako olakša posao lekaru praktičaru ko... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

7. Eritropoetin u terapiji anemije prematuriteta (2004 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Slađana Bulatović Stajković
Autor razmatra primenu rekombinantnog humanog eritropoetina u anemiji prematuriteta, sa osvrtom na sve aspekte ovog problema. Osnovna namera ove monografije bila je da se anemija prematuriteta prikaže sa svih perinatalnih aspekata sa konačnim ciljem prekidanja lanca anemije u populaciji, što zaje... više detalja
Cena: 750,00 DIN (8,00 EUR)

8. Intrakranijalno krvarenje kod terminskog novorođenčeta (2004 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Veselin Vušurović
Analizom grupe novorođenčadi sa intrakranijalnim krvarenjem, autor identifikuje najčešce faktore rizika, detaljno opisuje kliničke manifestacije, nalazi krvavi likvor i neuroradiološkom tehnikom lokalizuje krvarenje. Navodi najefikasnije načine lečenja, posledice bolesti i predlaže preventivne mere.... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

9. Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (2004 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Veselin Vušurović
Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

10. Acidobazna homeostaza novorođenčeta (2003 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Miloš Ješić
Brzo jednostavno rešavanje problema acido-bazne homeostaze novorodenčeta, uz odsustvo konfuznosti i teškoća koje inače prate ovu centralnu problematiku u kliničkom radu.... više detalja
Cena: 690,00 DIN (7,00 EUR)
IDI NA VRH STRANE
Kontakt

Identifikacija

Knjiga utisaka

Najčešća pitanja - FAQ
Korpa

Vaši podaci

Istorija pregleda

Podsetnik - Wish List

Forum
Ⓒ 1984-2018 Mikro knjiga