VAŠA
KORPA
Prazna je
Osnovana 1984. godine
Početak
Knjige

Medicina

~ neraspodeljeno (44)

Alergologija (2)

Alternativna medicina (41)

Anatomija (39)

Anesteziologija s reanimatologijom (21)

Atlasi (15)

Biohemija (18)

Biomedicina (13)

Bolesti zavisnosti (14)

Dermatologija (17)

Dijagnostika (27)

Embriologija (1)

Endokrinologija (22)

Epidemiologija (10)

Farmakologija i farmacija (42)

Fitofarmacija (12)

Fizijatrija (28)

Fizikalna medicina (6)

Fiziologija (16)

Gastroenterologija (17)

Genetika (10)

Gerijatrija (3)

Ginekologija i akušerstvo (65)

Hematologija (17)

Hirurgija (46)

Imunologija (16)

Infektologija (12)

Informatika (5)

Interna medicina (18)

Istočna medicina (3)

Kardiologija (68)

Komunikologija (4)

Logopedija (1)

Medicina rada (2)

Mikrobiologija (4)

Multidisciplinarno (8)

Nefrologija (8)

 Neonatologija  (7)

Neurohirurgija (7)

Neurologija (82)

Nuklearna medicina (8)

Nutricionistika (33)

Oftalmologija (41)

Onkologija (45)

Opšte (44)

Oralna medicina (15)

Ortopedija (7)

Osnove (24)

Otorinolaringolorija (18)

Parazitologija (1)

Patologija (16)

Pedijatrija (58)

Plastična hirurgija (3)

Popularna medicina (94)

Prva pomoć (1)

Psihijatrija (124)

Psihologija (14)

Pulmologija (13)

Radiologija (40)

Rečnici (11)

Rehabilitacija (2)

Reumatologija (16)

Sanitarna medicina (2)

Socijalna edukacija i rehabilitacija (22)

Socijalna medicina (16)

Sport (22)

Sudska (24)

Toksikologija (21)

Traumatologija (1)

Urgentna medicina (27)

Urologija (17)

Zdravstvena ekologija (4)

Zdravstvena nega (15)

Medicina > Neonatologija

Novo u prodavnici
Prognoza hipoksično-ishemijske encefalopatije novorođenčadiSpecifičnost ishrane prevremeno rođene deceRazvojni poremećaj kuka kod prevremeno rođene decePerinatalni tretman urođenih anomalija urinarnog traktaKrvni pritisak kod novorođenčetaIntrakranijalno krvarenje kod terminskog novorođenčeta
 Prikaz: 1 - 7 od 7 nađenihSort po: Poslednje dodato u: Medicina | RSS:

1. Prognoza hipoksično-ishemijske encefalopatije novorođenčadi (2012 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Vesna Mitić spec.
Rezultati izneti u monografiji ukazuju na rane prognostičke faktore kod novorođenčadi sa perinatalnom asfiksijomšto omogućava prepoznavanje dece kod koje postoji rizik za razvoj kasnijih sekvela, što je od ključnog značaja zaodluku o primeni protektivne terapije u neonatalnom dobu i rano prepoznavan... više detalja
Cena: 600,00 DIN (6,00 EUR)

2. Perinatalni tretman urođenih anomalija urinarnog trakta (2009 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Sanja Sinđić Antunović
Perinatalni tretman urođenih anomalija urinarnog trakta... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

3. Krvni pritisak kod novorođenčeta (2005 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Biljana Pejović
Hipertenziju kod dece, posebno novorođenčadi teško je definisati, zato što referentne vrednosti još uvek nisu precizno određene. Jedan od ciljeva ovog ispitivanja je bio da se odrede normalne vrednosti krvnog pritiska i za terminsko i preterminsko novorođenče i tako olakša posao lekaru praktičaru ko... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

4. Eritropoetin u terapiji anemije prematuriteta (2004 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Slađana Bulatović Stajković
Autor razmatra primenu rekombinantnog humanog eritropoetina u anemiji prematuriteta, sa osvrtom na sve aspekte ovog problema.... više detalja
Cena: 715,00 DIN (7,00 EUR)

5. Intrakranijalno krvarenje kod terminskog novorođenčeta (2004 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Veselin Vušurović
Analizom grupe novorođenčadi sa intrakranijalnim krvarenjem, autor identifikuje najčešce faktore rizika, detaljno opisuje kliničke manifestacije, nalazi krvavi likvor i neuroradiološkom tehnikom lokalizuje krvarenje. Navodi najefikasnije načine lečenja, posledice bolesti i predlaže preventivne mere.... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

6. Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (2004 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Mr Veselin Vušurović
Perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta... više detalja
Cena: 825,00 DIN (8,00 EUR)

7. Acidobazna homeostaza novorođenčeta (2003 god.), Zadužbina Andrejević
Autor: Dr Miloš Ješić
Brzo jednostavno rešavanje problema acido-bazne homeostaze novorodenčeta, uz odsustvo konfuznosti i teškoća koje inače prate ovu centralnu problematiku u kliničkom radu.... više detalja
Cena: 660,00 DIN (7,00 EUR)


© 1984-2017 Mikro knjiga