MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Rudarstvo i geologija
  Novo u prodavnici  Minerali TrepčeПланирање и имплементација у великим рударским басенимаBiosfera i noosferaModeliranje u geotehniciRežim nanosa Dunava / Sediment Regime of the Danube RiverСамопрочишћавајући ефекти филтрације подземних вода
   Prikaz: 1 - 10 od 19 nađenih
  Poređaj po: Poslednje dodato u: Rudarstvo i geologija 

  1. Minerali Trepče (2013 god.), Prirodnjački muzej
  Autor: Aleksandar Luković
  Zbirka trepčanskih minerala, predstavlja jednu od najlepših i najvećih zbirki Prirodnjačkog muzeja. Kao rezultat višegodišnjeg rada na sistematizaciji i konzervaciji zbirke postavljena je izložba, u okviru koje su izloženi brojni eksponati koji reprezentuju prirodu ovog ležišta. Katalog sadrži jed... više detalja
  Cena: 750,00 DIN (8,00 EUR)

  2. Планирање и имплементација у великим рударским басенима (2011 god.), Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
  Autori: Nenad Spasić, Ksenija Petovar, Vesna Jokić
  ... više detalja
  Cena: 700,00 DIN (7,00 EUR)

  3. Biosfera i noosfera (2012 god.), Logos
  Autor: Vladimir Vernadski
  Ruski geolog Vernadski je obogatio geološku nauku u mnogim oblastima. Posebnu pažnju je posvećivao proučavanju hemijskog sastava litosfere, atmosfere i hidrosfere. Još pri proučavanju litosfere obratio je pažnju na važnu ulogu živih organizama u njenom razvoju. Tako je poslednje dve decenije života ... više detalja
  Cena: 1.210,00 DIN (12,00 EUR)

  4. Geohemijska analiza zlatonosnih minerala sa Goča (1999 god.), Zadužbina Andrejević
  Autor: Dr Ružica Nikolić
  Obrađeni su uzorci sa lokaliteta koji su ljudima sa obronaka Goča oduvek bili interesantni i tajanstveni a koji su u užoj naučnoj javnosti poznati po tragovima starih rudarskih radova.... više detalja
  Cena: 690,00 DIN (7,00 EUR)

  5. Geologija Golubačkih planina: Geology of Golubac Mountains (2009 god.), Zadužbina Andrejević
  Autor: Mr Ivana Carević
  Autorka u monografiji daje prikaz stratigrafsko-tektonskih karakteristika terena između Golupca i Turije koji obuhvata oblast Golubačkih planina istočne Srbije, pri čemu je najveća pažnja posvećena izučavanju jursko-krednih sedimenata. U radu su iznete strukturno-tektonske karakteristike prostora, o... više detalja
  Cena: 650,00 DIN (7,00 EUR)

  6. Hidrauličko-hidrološka analiza oticaja (2003 god.), Zadužbina Andrejević
  Autor: Mr Vesna Đukić
  Hidrauličko-hidrološka analiza oticaja... više detalja
  Cena: 620,00 DIN (6,00 EUR)

  7. Hidrogeologija granodiorita Srbije (1997 god.), Zadužbina Andrejević
  Autor: Mr Dušan Mijović
  U monografiji je analizirano devet granodioritskih masa Srbije čime se daje veliki doprinos u oceni ukupnog potencijala podzemnih voda Srbije i njihovim korisnicima se ukazuje na brz i ekonomičan pristup eksploataciji.... više detalja
  Cena: 880,00 DIN (9,00 EUR)

  8. Hidrogeologija REMBAS-a (2000 god.), Zadužbina Andrejević
  Autor: Mr Branko Miladinović
  Hidrogeološka studija ležišta uglja REMBAS-a sadrži brojne podatke o uslovima formiranja, veličini priliva i hemijskom sastavu rudničkih voda, kao i njihovu hidrogeološku interpretaciju, bitnu sa aspekta realnog planiranja eksploatacije uglja.... više detalja
  Cena: 650,00 DIN (7,00 EUR)

  9. Hidrogeologija tercijarnih basena Srbije (1999 god.), Zadužbina Andrejević
  Autor: Dr Petar Dokmanović
  Hidrogeologija tercijarnih basena Srbije... više detalja
  Cena: 770,00 DIN (8,00 EUR)

  10. Hidrogeološka analiza formiranja i regionalizacija malih voda (2003 god.), Zadužbina Andrejević
  Autor: Dr Zoran N. Nikić
  Autor razmatra ulogu hidrogeoloških i geoloških uslova u formiranju i regionalizaciji malih voda u prirodnim uslovima na srednjim i malim odabranim vodotocima u Srbiji i obrazlaže značaj hidrogeološkog faktora u formiranju malih voda.... više detalja
  Cena: 935,00 DIN (9,00 EUR)
  « Prethodna | Strana: 1 2 | Naredna »
  IDI NA VRH STRANE
  Kontakt

  Identifikacija

  Knjiga utisaka

  Najčešća pitanja - FAQ
  Korpa

  Vaši podaci

  Istorija pregleda

  Podsetnik - Wish List

  Forum
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga