MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Pravo
   Prikaz: 11 - 20 od 531 nađenih
  Poređaj po: Poslednje dodato u: Pravo 

  11. Коментар Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама : према стању законодавства од 7. јануара 2017. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Bojan Milisavljević
  Значај области јавно-приватног партнерства и концесија се огледа у економској потреби државе да уместо прибављања кредитног капитала, намењеног изградњи и развоју инфраструктуре и развоју одрживог система обављања делатности од јавног интереса, успостави партнерски однос са приватним капиталом. ... više detalja
  Cena: 1.200,00 DIN (12,00 EUR)

  12. Коментар Закона о обнови након елементарне и друге непогоде: са упутствима за примену и управносудском праксом: према стању законодавства од 1. септембра 2017. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autori: Zoran Lončar, Milan Marković
  Овај коментар садржи објашњења свих најзначајнијих одредби у Закону о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112 од 30. децембра 2015. године), као и поједине примере аката из праксе органа јединица локалне самоуправе, Владе, Комисије за утврђивање штете од елемен... više detalja
  Cena: 990,00 DIN (10,00 EUR)

  13. Коментар Закона о привредним друштвима: према стању законодавства од 31. децембра 2015. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Zlatko Stefanović
  Коментар Закона о привредним друштвима, након пола деценије од доношења и објављивања Закона, обухвата већи број судских одлука, мишљења релевантних институција и објашњења кључних правних института од значаја за његову примену. За разумевање материје која је предмет уређења овог прописа, како ... više detalja
  Cena: 1.496,00 DIN (15,00 EUR)

  14. Komentar zakona o stanovanju i održavanju zgrada - prvo izdanje (2017 god.), Poslovni biro
  Autor: Nevenka Petrović
  Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da ob­ja­vljen je u "Sl. gla­sni­ku RS" broj 104 od 23.12.2016 go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 31.12.2016 go­di­ne. No­vi za­kon je ob­je­di­nio u je­dan za­kon oblast upra­vlja­nja, ko­ri­šće­nja i odr­ža­va­nja zgra­da, oblast sta­no­va­nja, po­stup­ke ... više detalja
  Cena: 2.000,00 DIN (20,00 EUR)

  15. Компанијско и трговинско право (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Mirko Vasiljević
  Књига Компанијско и трговинско право писана је наменски као приручник за дипломиране правнике који полажу правосудни испит. Садржај књиге одређен је дефинисаним програмом наставног садржаја и уз уважавање практично-правног прилаза материји без теоријских претензија и научне-методолошке апаратуре кар... više detalja
  Cena: 1.216,00 DIN (12,00 EUR)

  16. Кривична дела убиства у судској пракси (2017 god.), Službeni glasnik
  Autori: priredili Veljko Turanjanin, Mirko Voštinić, Dalibor Đorđević
  Публикација „Кривична дела убиства у судској пракси“ представља јединствену збирку судских одлука које се односе на разноврсне облике, у основи, једног кривичног дела – кривичног дела убиства. Многобројни појавни облици и узроци, те проблеми у пракси, условили су систематизацију судске праксе из обл... više detalja
  Cena: 800,00 DIN (8,00 EUR)

  17. Кривични законик: према стању законодавства од 24. новембра 2016. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Predgovor I Registar Pojmova Prof. Dr Zoran Stojanović
  Ово издање садржи, изузев интегралног законског текста и стварног регистра усклађених са Законом о изменама и допунама Кривичног законика („Службени гласник РС“, број 94/16), прилоге, и то због тзв. одредаба прелазног карактера, односно њиховог различитог ступања на снагу. Након табеларног приказ... više detalja
  Cena: 990,00 DIN (10,00 EUR)

  18. Кривично право (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Zoran Stojanović
  Седмо измењено издање овог приручника усклађено је са изменама и допунама Кривичног законика из 2016. године („Службени гласник РС“, број 94/16). Иако неке одредбе тог закона ступају на снагу 1. марта 2018. године, приручник je и у том делу усклађен са новим решењима. Обухваћено је и ново кривично ... više detalja
  Cena: 1.216,00 DIN (12,00 EUR)

  19. Кривично процесно право: према Законику о кривичном поступку из 2011. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Milan Škulić
  Књига се користи као литература за припремање правосудног испита у делу у којем се тај испит односи на кривично процесно право. Приручник је релативно малог обима и материја је у њему изложена на врло концентрисан начин. Сам текст овог приручника садржи најважније делове испитне материје и он не сам... više detalja
  Cena: 1.262,00 DIN (13,00 EUR)

  20. Porodično pravo: 5. izmenjeno i dopunjeno izdanje (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Zoran Ponjavić
  U ovom izdanju, u odnosu na prethodno izdanje, ima više dopuna i izmena. Neke od najznačajnijih predstavljaju novi tekstovi o evoluciji porodičnog prava, postupku za zaštitu prava deteta, izvršenju odluka u vezi s vršenjem roditeljskog prava i pravima lica lišenih poslovne sposobnosti.Izmenjeni su i... više detalja
  Cena: 1.100,00 DIN (11,00 EUR)
  « Prethodna | Strana: 1 2 3 4 5 ... | Naredna »
  MIKRO KNJIGA D.O.O.
  Kneza Višeslava 34, 11030 Beograd, Srbija
  e-pošta: prodaja(а)mikroknjiga.rs
  Komercijalna banka: 205-33117-65
  Šifra delatnosti: 5811
  PIB: 100575773
  Matični broj: 07465181
  Dokumenti o identifikaciji

  © Mikro knjiga 1984-2020
  INFORMACIJE
  O Mikro knjizi
  Najčešća pitanja - FAQ
  Kontakt
  Vaši podaci
  Korpa
  Istorija pregleda
  List želja - Wish List
  Forum
  KORISNIČKI SERVIS
  Pravila i uslovi korišćenja
  Politika privatnosti
  Zašto se registrovati?
  Kako kupiti
  Načini plaćanja
  Uslovi isporuke
  Reklamacije
  Pravo na odustajanje
  Autorska prava i zabrana kopiranja