MIKRO KNJIGA
  od 1984. god.
  Pravo
   Prikaz: 11 - 20 od 529 nađenih
  Poređaj po: Poslednje dodato u: Pravo 

  11. Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Violeta Beširević
  Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda je rad grupe autora, među kojima su sudije, advokati, profesori i nekadašnji sudija ESLJP i državni zastupnik pred Evropskim sudom. Konvencija obavezuje Srbiju od 2004. godine, i njene odredbe predstavljaju deo unutrašnjeg prav... više detalja
  Cena: 3.400,00 DIN (34,00 EUR)

  12. Коментар Кривичног законика: према стању Кривичног законика од 1. јуна 2017. године и према стању законодавства од 13. децембра 2016. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Zoran Stojanović
  Ново издање Коментара усклађено је с бројним и значајним изменама и допунама Кривичног законика до којих је дошло у новембру 2016. године. Осим усаглашавања с позитивним правом, ово издање је донекле проширено тиме што су детаљније објашњене и неке одредбе Кривичног законика које нису мењане. У в... više detalja
  Cena: 2.805,00 DIN (28,00 EUR)

  13. Коментар Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама : према стању законодавства од 7. јануара 2017. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Bojan Milisavljević
  Значај области јавно-приватног партнерства и концесија се огледа у економској потреби државе да уместо прибављања кредитног капитала, намењеног изградњи и развоју инфраструктуре и развоју одрживог система обављања делатности од јавног интереса, успостави партнерски однос са приватним капиталом. ... više detalja
  Cena: 1.200,00 DIN (12,00 EUR)

  14. Коментар Закона о обнови након елементарне и друге непогоде: са упутствима за примену и управносудском праксом: према стању законодавства од 1. септембра 2017. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autori: Zoran Lončar, Milan Marković
  Овај коментар садржи објашњења свих најзначајнијих одредби у Закону о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112 од 30. децембра 2015. године), као и поједине примере аката из праксе органа јединица локалне самоуправе, Владе, Комисије за утврђивање штете од елемен... više detalja
  Cena: 990,00 DIN (10,00 EUR)

  15. Коментар Закона о општем управном поступку: са судском праксом и регистром појмова, према стању законодавства од 31. октобра 2016. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autori: Zoran R. Tomić ; [recenzent Đorđije Blažić]
  Ово издање представља коментар одредаба Закона о општем управном поступку, објављеног у „Службеног гласнику“, број 18 од 1. марта 2016. Нови ЗУП усклађен је са уставним нормама и међународним стандардима, и његови основни циљеви јесу: поједностављење и убрзање опште управне процедуре; осавре... više detalja
  Cena: 2.525,00 DIN (25,00 EUR)

  16. Коментар Закона о привредним друштвима: према стању законодавства од 31. децембра 2015. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Zlatko Stefanović
  Коментар Закона о привредним друштвима, након пола деценије од доношења и објављивања Закона, обухвата већи број судских одлука, мишљења релевантних институција и објашњења кључних правних института од значаја за његову примену. За разумевање материје која је предмет уређења овог прописа, како ... više detalja
  Cena: 1.496,00 DIN (15,00 EUR)

  17. Komentar zakona o stanovanju i održavanju zgrada - prvo izdanje (2017 god.), Poslovni biro
  Autor: Nevenka Petrović
  Za­kon o sta­no­va­nju i odr­ža­va­nju zgra­da ob­ja­vljen je u "Sl. gla­sni­ku RS" broj 104 od 23.12.2016 go­di­ne, a stu­pio je na sna­gu 31.12.2016 go­di­ne. No­vi za­kon je ob­je­di­nio u je­dan za­kon oblast upra­vlja­nja, ko­ri­šće­nja i odr­ža­va­nja zgra­da, oblast sta­no­va­nja, po­stup­ke ... više detalja
  Cena: 2.000,00 DIN (20,00 EUR)

  18. Компанијско и трговинско право (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Mirko Vasiljević
  Књига Компанијско и трговинско право писана је наменски као приручник за дипломиране правнике који полажу правосудни испит. Садржај књиге одређен је дефинисаним програмом наставног садржаја и уз уважавање практично-правног прилаза материји без теоријских претензија и научне-методолошке апаратуре кар... više detalja
  Cena: 1.216,00 DIN (12,00 EUR)

  19. Кривична дела убиства у судској пракси (2017 god.), Službeni glasnik
  Autori: priredili Veljko Turanjanin, Mirko Voštinić, Dalibor Đorđević
  Публикација „Кривична дела убиства у судској пракси“ представља јединствену збирку судских одлука које се односе на разноврсне облике, у основи, једног кривичног дела – кривичног дела убиства. Многобројни појавни облици и узроци, те проблеми у пракси, условили су систематизацију судске праксе из обл... više detalja
  Cena: 800,00 DIN (8,00 EUR)

  20. Кривични законик: према стању законодавства од 24. новембра 2016. године (2017 god.), Službeni glasnik
  Autor: Predgovor I Registar Pojmova Prof. Dr Zoran Stojanović
  Ово издање садржи, изузев интегралног законског текста и стварног регистра усклађених са Законом о изменама и допунама Кривичног законика („Службени гласник РС“, број 94/16), прилоге, и то због тзв. одредаба прелазног карактера, односно њиховог различитог ступања на снагу. Након табеларног приказ... više detalja
  Cena: 990,00 DIN (10,00 EUR)
  « Prethodna | Strana: 1 2 3 4 5 ... | Naredna »
  IDI NA VRH STRANE
  Kontakt

  Identifikacija

  Knjiga utisaka

  Najčešća pitanja - FAQ
  Korpa

  Vaši podaci

  Istorija pregleda

  Podsetnik - Wish List

  Forum
  Ⓒ 1984-2019 Mikro knjiga