Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

z order • z položaj
z-buffering • z-baferisanje
z-buffering • prikazivanje 3D slike zanemarivanjem/uklanjanjem skrivenih površina
Z-modem • Z-modem
Z3 • Z3 (prvi digitalni računar, 1941)
zero • nula
zero capacity buffer • bafer nultog kapaciteta
zero day attack • napad nultog dana
zero day exploit • zloupotreba nultog dana
zero divide • deljenje nulom
zero extension • produžavanje uz dodavanje nula
zero indexing • indeksiranje od nule
zero slot LAN • LAN mreža bez mrežne kartice (adaptera)
zero-knowledge proof • dokaz bez otkrivanja dodatnih informacija
zero-length string • prazan znakovni niz
zip • datoteka tipa zip
zip • zapakovati
zip • komprimovati
zip • zip datoteka
ZIP code • poštanski broj
Zip drive • jedinica Zip diska
zip file • datoteka tipa zip
zip file • zip datoteka
zipped • komprimovan
zipped file • zipovana datoteka
zipped file • komprimovana datoteka
zipping • pakovanje
zombie network • zombi-mreža
zone • zona
zone transfer • prenos zone