Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

I
I-beam • I-kursor
I-beam cursor • I-kursor
I-beam pointer • pokazivač u obliku slova I
I-beam pointer • kursor u obliku slova I
i-mode • informacioni režim
i-mode • i-režim
I/O • ulaz/izlaz
I/O • U/I
I/O • I/O
I/O (input/output) • U/I (ulazni/izlazni)
I/O address • ulazno/izlazna adresa
I/O controller • ulazno/izlazni kontroler
I/O device • ulazno/izlazni uređaj
I/O error • greška ulaza/izlaza
I/O error • greška u ulazno-izlaznom prostoru
I/O manager • sistem za ulazno-izlazne operacije
I/O redirection • preusmeravanje ulaza/izlaza
I/O scheduling • raspoređivanje U/I (ulazno-izlaznih) operacija
I2O
IAB • Odbor za aktivnosti na Internetu
IAB • Odbor za arhitekturu Interneta
IAP
IBM • IBM
IBM PC-compatible • IBM PC kompatibilan
IC • klasa integriteta
IC • integrisano kolo
ICMP • protokol ICMP
ICMP • protokol za upravljanje porukama na Internetu
icon • sličica