Računarski rečnik Mikro knjige
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | + | U RADU: Matematički rečnik

H space • prostor po horizontali
H&J
hack • hakerisanje
hacker • haker
hairline • fina linija
hairline • končanica
HAL
half duplex • poludupleksni
half duplex • poludupleks
half duplex transmission • poludupleksni prenos
half height drive • disk upola manje debljine
half section • polupresek
half word • polureč
half-duplex mode • poludupleksni režim
half-open scanning • poluotvoreno skeniranje
halfduplex • poludupleksni
halftone • polutonski raster
halftone • poluton
halftone • raster
halftone cell • rasterska tačka
halftone cell • polutonska tačka
halftone dot • polutonska tačka
halftone frequency • linijatura
halftone frequency • gustina rastera
halftone screen • polutonski raster
halftone screen • raster
halftone screen frequency • gustina rastera
halftone screen frequency • linijatura
halftone screen value • vrednost polutonova
halftoning • primena polutonova