Mikro knjiga
Računarski rečnik
Od 1984. godine
English-Serbian Computer Dictionary | Englesko-srpski / srpsko-engleski rečnik računarskih (kompjuterskih) termina

Engleski:     Srpski: