1. Prvo osnove


Automatizovanje baze podataka bez programiranja


Carobnjak za izradu baze podataka

Address Book (adresar) Music Collection (muzicka zbirka)
Asset Tracking (pracenje osnovnih sredstava) Order Entry (unosenje porudzbina)
Book Collection (zbirka knjiga) Picture Library (zbirka fotografija i filmova)
Contact Management (evidencija poslovnih kontakata) Recipes (kuhinjski recepti)
Donations (evidencija donacija) Resource Scheduling (upravljanje resursima)
Event Management (evidencija manifestacija) Service Call Management (evidencija obavljenih usluga)
Expenses (evidencija troskova) Students and Classes (ucenici/studenti i razredi)
Household Inventory (evidencija kucnog inventara) Time and Billing (evidencija utroska vremena sa fakturisanjem)
Inventory Control (upravljanje zalihama) Video Collection (video zbirka)
Ledger (knjigovodstvo) Wine List (zbirka vina)
Membership (evidencija clanova kluba) Workout (plan fizickih vezbi)


Pravljenje pristupnih puteva pomocu komandnih tabli


Koriscenje aplikacije


Sta je carobnjak uradio


Procedura pridruzena komandnom dugmetu


Carobnjak za komandnu dugmad


Pravljenje povratnog puta